AVVIŻ / NOTICE

FESTA TA’ SANTA MARIJA

Nhar is-Sibt hija l-Festa ta’ Santa Marija. Il-Quddies fl-Oratorju qed ikun bħal nhar ta’ Ħadd, jiġifieri fit-8.00am u fis-7.30pm. Il-Quddies qed isir fil-beraħ tal-grawnd.

 


IL-BIRTHDAY TA’ DON BOSCO

Għada l-Ħadd 16 t’Awwissu niċċelebraw bħal kull sena il-birthday tal-patrun tagħna San Ġwann Bosco. Għada se jkollna magħna għall-ewwel darba lill-Isqof il-ġdid tad-djoċesi t’Għawdex, Mons. Anton Teuma. Se jmexxi Quddiesa fil-grawnd fis-7.30pm. Kulħadd huwa mistieden jattendi. Min ma jistax jattendi jista’ jsegwi l-Quddiesa live fuq l-internet billi jsegwi l-link https://www.youtube.com/watch?v=JtVDE1t-l_Q&feature=share

 


L-UŻU TAL-MASKRA JEW VISOR

Minħabba l-Iżviluppi li ġraw dan l-aħħar marbuta mal-imxija tal-Covid-19, l-awtoritajiet tas-saħħa qed Iħeġġu mill-ġdid biex jintużaw il-maskri jew visors waqt Iċ-ċeklebrazzjonijiet tal-Quddiesa. Meta l-Quddies isir ġewwa l-kappella, l-użu tal-markra jew visor huwa obbligatorju. Meta l-Quddies isir fuq barra, kulħadd huwa mħeġġeġ jużahom imma mhix xi ħaġa obbligatorja.

 


DON BOSCO VIRTUAL SUMMER CLUB 2020 IKOMPLI

Minħabba l-imxija tal-Coronavirus, din is-sena qed issir edizzjoni online, għalkemm kienu pjanati wkoll xi attivitajiet fil-beraħ għat-tfal, li issa minħabba s-sitwazzjoni preżenti, mhux se jsiru.. Kull nhar ta’ Tnejn, l-Erbgħa u l-Gimgħa, fuq il-Facebook Page “The Don Bosco Virtual Summer Club 2020 – Oratorju Don Bosco” qed jittellgħu posts ta’ attivitajiet u affarijiet oħra li t-tfal ikunu jistgħu jagħmlu jew isegwu x’ħin iridu huma. Għal aktar informazzjoni tista’ tikkuntattja lil Fr. Effie Masini fuq in-numru 21556616 jew 99487751.

 


AUDITIONS GĦALL-MUSICAL LI JMISS

Minħabba l-imxija tal-Covid-19, mhux se jkun possibbli li jsir il-musical li soltu nagħmlu f’Novembru. Għalhekk qed nipprogrammaw li dan isir f’April wara l-Għid. Il-musical li jmiss se jkun “MY FAIR LADY”. Wara li għalqet is-sejħa għall-auditions fl-aħħar ta’ Lulju, minħabba ċirkustanzi li m’għandniex kontroll fuqhom, l-auditions se jsiru mhux matul ix-xahar t’Awwissu kif kien avżat qabel, imma matul Settembru. Dawk li applikaw se jkunu qed jirċievu dettalji fil-ġranet li ġejjin dwar meta jmisshom l-audition tagħhom.

 


LEJLA MALTIJA ORGANIŻŻATA MILL-ORATORY YOUTHS

Din se ssir nhar is-Sibt 29 t’Awwissu fi Pjazza Santu Wistin bis-sehem ta’ George Curmi il-Puse’ flimkien mal-band tiegħu. Booking mingħand xi membru tal-Kumitat tal-Oratory Youths.

Click for upcoming movies

Click to check performance

Click to browse articles