“SCROOGE!”

Fil-ġimgħat li ġejjin, l-Oratorju Don Bosco flimkien mal-Chorus Urbanus Productions se jtellgħu l-musical “Scrooge!”. Dan il-musical bl-ingliż se jsir live nhar is-Sibt 3 ta’ Novembru fis-7.30pm, il-Ħadd 4 ta’ Novembru fis-2.30pm, il-Ħadd 11 ta’ Novembru fil-5.30pm, u s-Sibt 17 ta’ Novembru fil-7.30pm. Il-booking huwa miftuħ. Il-prezz tal-biljetti huwa ta’ €15 u €20. Għall-booking tistgħu wkoll iċċemplu fuq 21556616 jew 99487751. Inħeġġu wkoll lil kull min qed jieħu sehem biex issa li qed jintensifikaw il-provi jattendu dejjem u fil-ħin.

 


ĠABRA TAX-XAHAR

Illum huwa t-Tieni Ħadd tax-Xahar. Għalhekk imiss li ssir il-Ġabra Speċjali tax-Xahar li tmur b’riżq il-Fond tar-Refurbishment tal-Oratorju. Inħeġġukom tkunu ġenerużi.

IL-ĦADD LI ĠEJ: JUM IL-MISSJONI

Nhar il-Ħadd li ġej hu Jum il-Missjoni. Ejjew matul din il-ġimgħa nagħmlu sagrifiċċju u niċċaħdu minn xi ħaġa biex dak li nfaddlu nagħtuħ fil-ġbir li jsir għall-missjoni.

 


IR-RUŻARJU NHAR IL-ĦAMIS MA’ MILJUN TIFEL U TIFLA

Fuq inizjattiva ta;-organiżazzjoni pontifiċja “Aid to the Church In Need”, nhar il-Ħamis li ġej, Festa ta’ San Luqa u qarib tal-Verġni marija, fid-9.00am miljun tifel u tifla madwar id-dinja se jkunu qed jgħidu r-Rużarju bl-intenzjoni tal-paċi fid-dinja. Dan se jingħad ukoll f’ħafna skejjel f’Malta u f’Għawdex. Imma anki dawk li mhumiex tfal, jew forsi ma jistgħux f’dak il-ħin, nhar il-Ħamis ejjew nagħmlu ħilitna biex ningħaqdu f’xi ħin aħna wkoll ħalli nitolbu t-Talba tar-Rużarju biex bl-interċessjoni tal-Madonna tinkiseb il-paċi fid-dinja, speċjalment fir-reġjuni qrib tagħna.

OTTUBRU: IX-XAHAR TAR-RUŻARJU

Infakkrukom li matul Ottubru kuljum tingħad it-talba tar-Rużarju fil-kappella quddiem Ġesu’ Ewkaristija. Tibda fis-6.35pm.

 


ABBATINI

Il-ġenituri tat-tfal subien minn Year 3 ’il fuq li jixtiequ jservu l-artal bħala abbatini fl-Oratorju għandhom ikellmu lil Dun Effie.

 


GRUPP TAL-KITARRI

Dawk it-tfal jew studenti minn 9 snin ‘il fuq li jixtiequ jitgħallmu l-Kitarra fl-Oratorju huma mitluba li jkellmu lil d. Effie. Il-lezzjonijiet tal-Kitarra se jkunu nhar ta’ Sibt fl-10.15am.

ĊineFamilja

Click View More for upcoming movies

ĊineFamilja

PV Plant Overview

Click View Diagram to check performance

PV Plant Overview

Environmental & Sustainable Energy

Click Read More to browse articles

Environmental & Sustainable Energy