17Plus huwa grupp ta' formazzjoni għaż-żgħażagħ ta' l'fuq minn sbatax-il sena. Il-grupp jiltaqa' darbtejn fix-xahar:

Fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar fit-8.30pm niltaqgħu għal quddiesa fil-kappella tal-Oratorju.

Fit-tielet Ġimgħa tax-xahar fit-8.30pm niltaqgħu f'waħda mis-swali għal diskussjoni flimkien dwar suggetti magħżula mill-grupp stess. Fil-passat iddiskutejna suġġetti bħal Stress management, L-imħabba t'Alla, Il-valur tal-Milied, Relazzjonijiet u oħrajn.

Minbarra dawn il-laqgħat fissi, kull tant żmien, il-grupp jorganizza wkoll attivitajiet soċjali, rikreattivi u filantropiċi.

KULĦADD HUWA MISTIEDEN JATTENDI GĦAL DAWN L-ATTIVITAJIET

Min jixtieq jibda jirċievi avviżi dwar l-attivitajiet ta' dan il-grupp għandu jimla l-formola li tinsab hawn.

Niltaqgħu!

ĊineFamilja

Click View More for upcoming movies

ĊineFamilja

PV Plant Overview

Click View Diagram to check performance

PV Plant Overview

Environmental & Sustainable Energy

Click Read More to browse articles

Environmental & Sustainable Energy

With stainless animate or titanium cases and analogous bracelets, these are high-end G-Shock watches that absolutely clashing your swiss replica watches approved G-Shock watches. In fact, because of their body superior and amount levels, these are absolutely rolex replica uk comfortable G-Shock watches - if there anytime were such a fake watches thing. Yet, these MR-G G-Shock watches still attach to the attempt and aesthetics of G-Shock, that is to replica watches uk say that they are so hard, so strong, and as able as the blow of replica watches the G Shock lineup. Does that not accomplish them the ultimate affluence watches beater, then?