17Plus huwa grupp ta' formazzjoni għaż-żgħażagħ ta' l'fuq minn sbatax-il sena. Il-grupp jiltaqa' darbtejn fix-xahar:

Fl-ewwel Ġimgħa tax-xahar fit-8.30pm niltaqgħu għal quddiesa fil-kappella tal-Oratorju.

Fit-tielet Ġimgħa tax-xahar fit-8.30pm niltaqgħu f'waħda mis-swali għal diskussjoni flimkien dwar suggetti magħżula mill-grupp stess. Fil-passat iddiskutejna suġġetti bħal Stress management, L-imħabba t'Alla, Il-valur tal-Milied, Relazzjonijiet u oħrajn.

Minbarra dawn il-laqgħat fissi, kull tant żmien, il-grupp jorganizza wkoll attivitajiet soċjali, rikreattivi u filantropiċi.

KULĦADD HUWA MISTIEDEN JATTENDI GĦAL DAWN L-ATTIVITAJIET

Min jixtieq jibda jirċievi avviżi dwar l-attivitajiet ta' dan il-grupp għandu jimla l-formola li tinsab hawn.

Niltaqgħu!

images/frontpage/b_cinefamilja.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_cinefamilja.png?width=600&height=450

ĊineFamilja

Click for upcoming movies

images/frontpage/b_pv_meter.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_pv_meter.png?width=600&height=450

Pannelli Solari

Click to check performance

images/frontpage/b_sustainable_energy.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_sustainable_energy.png?width=600&height=450

Enerġija Sostenibbli

Click to browse articles