Aħna grupp ta' żgħażagħ li nattendu l-Form 4 u Form 5 u niltaqgħu l-Oratorju Don Bosco kull nhar ta' Ġimgħa fis-19.30.

Fil-laqgħat tagħna nitkellmu u naqsmu esperjenzi fuq ħafna suġġetti differenti, fosthom:

Il-ħbiberija,
Ir-relazzjonijiet mal-ġenituri,
Ir-relazzjoni li għandna ma' Alla,
L-istudji,
Il-peer pressure,
L-abbuż tad-droga u alkoħol,
L-isfidi li għandhom iż-żgħażagħ tal-lum,

u bosta suġġetti oħra li jolqtu direttament lielna iż-żgħażagħ tal-lum. Ikollna wkoll ħin ta' riflessjoni u talb u nagħmlu ukoll xogħol voluntarju. Norganizzaw attivitatjiet ta' divertiment bħal weekend live-ins ġo Malta u ħarġiet oħra bħal hikes jew xi ikla pizza tajba, fejn nieħdu pjaċir flimkien bħala grupp u nagħmlu ħbieb ġodda.

Jekk inti tixtieq tibda tiġi, kull ma trid tagħmel hu li tkellem lil Fr. Effie Masini jew lil Amy Attard jew tiġi tingħaqad magħna nhar ta' Ġimgħa... aħna nieħdu gost bik żgur!!! :)

ĊineFamilja

Click View More for upcoming movies

ĊineFamilja

PV Plant Overview

Click View Diagram to check performance

PV Plant Overview

Environmental & Sustainable Energy

Click Read More to browse articles

Environmental & Sustainable Energy

With stainless animate or titanium cases and analogous bracelets, these are high-end G-Shock watches that absolutely clashing your swiss replica watches approved G-Shock watches. In fact, because of their body superior and amount levels, these are absolutely rolex replica uk comfortable G-Shock watches - if there anytime were such a fake watches thing. Yet, these MR-G G-Shock watches still attach to the attempt and aesthetics of G-Shock, that is to replica watches uk say that they are so hard, so strong, and as able as the blow of replica watches the G Shock lineup. Does that not accomplish them the ultimate affluence watches beater, then?