Aħna grupp ta' żgħażagħ li nattendu l-Form 4 u Form 5 u niltaqgħu l-Oratorju Don Bosco kull nhar ta' Ġimgħa fis-19.30.

Fil-laqgħat tagħna nitkellmu u naqsmu esperjenzi fuq ħafna suġġetti differenti, fosthom:

Il-ħbiberija,
Ir-relazzjonijiet mal-ġenituri,
Ir-relazzjoni li għandna ma' Alla,
L-istudji,
Il-peer pressure,
L-abbuż tad-droga u alkoħol,
L-isfidi li għandhom iż-żgħażagħ tal-lum,

u bosta suġġetti oħra li jolqtu direttament lielna iż-żgħażagħ tal-lum. Ikollna wkoll ħin ta' riflessjoni u talb u nagħmlu ukoll xogħol voluntarju. Norganizzaw attivitatjiet ta' divertiment bħal weekend live-ins ġo Malta u ħarġiet oħra bħal hikes jew xi ikla pizza tajba, fejn nieħdu pjaċir flimkien bħala grupp u nagħmlu ħbieb ġodda.

Jekk inti tixtieq tibda tiġi, kull ma trid tagħmel hu li tkellem lil Fr. Effie Masini jew lil Amy Attard jew tiġi tingħaqad magħna nhar ta' Ġimgħa... aħna nieħdu gost bik żgur!!! :)

images/frontpage/b_cinefamilja.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_cinefamilja.png?width=600&height=450

ĊineFamilja

Click for upcoming movies

images/frontpage/b_pv_meter.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_pv_meter.png?width=600&height=450

Pannelli Solari

Click to check performance

images/frontpage/b_sustainable_energy.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_sustainable_energy.png?width=600&height=450

Enerġija Sostenibbli

Click to browse articles