Ħin tal-Quddies matul is-sena

Mit-Tnejn sa s-Sibt: Fis-19.00

Ħdud u Festi: Fit-8.00 u fl-10.30


Servizzi Reliġjużi oħra

Rużarju: Fis-18.40 (Tnejn-Sibt)

Barka Sagramentali: Fis-18.50 (Tnejn-Sibt)

Qrar: Qabel u wara l-Quddies

Adorazzjoni: Kull l-ewwel Ġimgħa u Sibt tax-xahar wara l-Quddies

images/frontpage/b_cinefamilja.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_cinefamilja.png?width=600&height=450

ĊineFamilja

Click for upcoming movies

images/frontpage/b_pv_meter.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_pv_meter.png?width=600&height=450

Pannelli Solari

Click to check performance

images/frontpage/b_sustainable_energy.png#joomlaImage://local-images/frontpage/b_sustainable_energy.png?width=600&height=450

Enerġija Sostenibbli

Click to browse articles